”Vi hjälper nordiska företag att växa och förverkliga sina tillväxtstrategier”

JOOL Corporate Finance är specialiserade på finansiell strukturering för SME-företag i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av finansiella tjänster inom skuldfinansiering och aktiemarknadstransaktioner.

+15md

Rest kapital (miljarder SEK)

+180

Transaktioner

SEK 80m

Genomsnittlig transaktionsstorlek

DCM – Ett stort utbud av skuldfinansieringslösningar

Någon gång under ert företags livscykel kommer ni att behöva resa kapital, finansiera ett förvärv eller refinansiera. Vårt corporate finance-team tillhandahåller skräddarsydda lösningar baserade på behoven i varje enskilt projekt, med hänsyn till hela kapitalstrukturen.

Tillväxt

  • Förvärvsfinansiering av tomter och fastigheter för utveckling
  • Byggnationer av bostäder och lokaler
  • Investeringar för tillverkning inom industri eller annan produktion
  • Investeringar inom transport- och logistiksektorn
  • Finansiering av expansion
  • Investeringar och produktion inom förnybar energi
  • Förvärvsfinansiering

Refinansiering

  •  Refinansiering av tidigare obligationslån och/eller andra lån
  •  Bryggfinansiering i väntan på annan finansiering

 

jool corporate finance

ECM – Strukturering av aktiemarknadstransaktioner

Vi erbjuder flertalet kvalificerade tjänster och rådgivning inom aktiemarknadstransaktioner. Med unik förståelse för branscher och kapitalmarknader i Norden så hjälper vi ditt företag med kommande kapitalanskaffningar.

JOOL Corporate Finance real estate

Vi erbjuder strukturering i samband med transaktioner såsom

   Aktieemissioner

•   Preferensaktieemissioner

   Pre-IPO finansiering

   Block trades

   Andra aktiemarknadsrelaterade transaktioner

Gröna obligationer – stora fördelar för emittenter

Hur kan mitt företag ställa ut gröna obligationer?

I takt med att miljömedvetenheten ökar bland investerare och företag, växer även marknaden för gröna obligationer explosionsartat. Det som gör gröna obligationer så speciella och populära är att de enbart finansierar projekt med hållbara ändamål. För företag som är intresserade av att ställa ut gröna obligationer, men inte riktigt vet hur de ska gå tillväga, finns JOOL som hjälp från start till mål. Vi hjälper till med allt från en första finansiell bedömning till ramverk och att göra projektet attraktivt för investerare.

Partner till Climate Bonds Initiative (CBI)

JOOL har anslutit sig till organisationen Climate Bonds Initiative, som främjar hållbara investeringar och utför certifiering av gröna obligationer. Genom Climate Bonds Initiative kan vi enklare erbjuda små och medelstora företag tillträde till marknaden för gröna obligationer samtidigt som vi erbjuder investerare hållbara investeringsmöjligheter.

jool gröna obligationer

Är er verksamhet i behov av kapital?

Jool corporate finance ola nilsson

Ola Nilsson

VD – JOOL Corporate Finance

telefon    +46 70 681 78 16      mail   ola@joolcorp.se

    +46 70 681 78 16

    ola@joolcorp.se 

Ett urval av tidigare transaktioner

real estate jool

REAL ESTATE

DKK 1250m of bond issues for Gefion Group.

jool advanced soltech

RENEWABLE ENERGY

SEK 800m of green bond financing and Pre-IPO equity financing for Advanced SolTech Sweden AB.

jool renewable energy

RENEWABLE ENERGY

SEK 50m share issue financing for Recap Energy AB.

jool technology

TECHNOLOGY

DKK 35m bond issue for CPHI-Holding A/S.

proptech farm

PROPTECH

SEK 90m of preference shares issues financing for PropTech Farm.

real estate

REAL ESTATE

SEK 140m bond issue for Patriam Invest AB.

jool real estate

REAL ESTATE

DKK 360m of bond issues and direct loan financing for Oskar Group.