fbpx

”Vi hjälper nordiska företag att växa och förverkliga sina tillväxtstrategier”

JOOL Corporate Finance är specialiserade på strukturering inom korta- och långsiktiga skuldfinansieringslösningar. Vi hjälper nordiska SME-företag att finansiera sin verksamhet på ett effektivt sätt med hjälp av företagsobligationer och bryggfinansieringar.

+13md

Rest kapital (SEK)

+160

Transaktioner

SEK 80m

Genomsnittlig transaktionsstorlek

*Transaktioner strukturerade och/eller arrangerade av den finansiella delen av JOOL-gruppen från 2012.

Ett stort utbud av skuldfinansieringslösningar

Någon gång under ert företags livscykel kommer ni att behöva resa kapital, finansiera ett förvärv eller refinansiera. Vårt corporate finance-team tillhandahåller skräddarsydda lösningar baserade på behoven i varje enskilt projekt, med hänsyn till hela kapitalstrukturen.

Tillväxt

  • Förvärvsfinansiering av tomter och fastigheter för utveckling
  • Byggnationer av bostäder och lokaler
  • Investeringar för tillverkning inom industri eller annan produktion
  • Investeringar inom transport- och logistiksektorn
  • Finansiering av expansion
  • Investeringar och produktion inom förnybar energi
  • Förvärvsfinansiering

Refinansiering

  •  Refinansiering av tidigare obligationslån och/eller andra lån
  •  Bryggfinansiering i väntan på annan finansiering

 

jool corporate finance

Finansiering av byggprojekt

JOOL Corporate Finance real estate

JOOL har lång erfarenhet och en gedigen expertis inom finansiering av fastighetsprojekt, fastighetsförvärv och byggnation över hela Norden.

Vårt Corporate Finance team erbjuder skräddarsydda lösningar för varje unikt projekt med beaktande av hela kapitalstrukturen, detta i kombination med önskade preferenser avseende:

   Säkerhetsstruktur

•   Avkastningsnivå

   Löptid

Är er verksamhet i behov av kapital?

Vill du veta mer om hur en finansiering av ert projekt eller tillväxtstrategi kan se ut, kontakta oss på:

Ola Nilsson

VD, JOOL Corporate Finance

ola@joolcorp.se

+46 70 681 78 16

Jool corporate finance ola nilsson

Gröna obligationer

 

Partner till Climate Bonds Initiative

JOOL har anslutit sig till organisationen Climate Bonds Initiative, som främjar hållbara investeringar och utför certifiering av gröna obligationer. Genom Climate Bonds Initiative kan vi enklare erbjuda små och medelstora företag tillträde till marknaden för gröna obligationer samtidigt som vi erbjuder investerare hållbara investeringsmöjligheter.

climate bonds

Gröna obligationer kan verifieras och emitteras inom ett stort och växande antal branscher, bland annat:

energieffektiva hus och fastighetsprojekt ikon

Energieffektiva hus och fastighetsprojekt

Hållbart skogs och jordbruk

Hållbart skogs och jordbruk

Rena transporter

Rena transporter

Solenergi vindkraft och annan förnybar energi

Solenergi, vindkraft och annan förnybar energi

Ett urval av tidigare transaktioner

REAL ESTATE

DKK 260m bond issue for Gefion Group.

RENEWABLE ENERGY

SEK 605M bond issue forAdvanced SolTech Sweden AB.

REAL ESTATE

NOK 50m bond tap issue for Holmetjern Invest AS.

TECHNOLOGY

DKK 35m bond issue for CPHI-Holding A/S.

MACHINERY

SEK 70m direct loan for Runway Safe Sweden AB.

FOOD & BEVERAGE

NOK 50m bond issue for BioFish Holding AS.

REAL ESTATE

SEK 65m bond issue for Hultqvist Alfa AB.

Right Menu Icon