LaTERRE

Laterre – Godkänt bygglov, Vilunda 18:1, del av Vilunda 1:548

Laterre - Godkänt bygglov, Vilunda 18:1, del av Vilunda 1:548Nov 11, 2019Bygglov / marklov inom detaljplanens bestämmelser har 2019-11-05 beviljats för nybyggnad av flerbostadshus 73 lägenheter, en komplementbyggnad, plank och tre parkeringsplatser samt marklov för...

läs mer
p

Notice: For more information, click here.